HOME NewsPeople TV 연예정보
연말연시 한국영화 기대작 BEST3

[시사뉴스피플=유상우 PD] 이병헌, 강동원, 류준열, 조인성, 정우성, 현빈, 유해진 등
대한민국의 내로라하는 배우들의 영화가 연말연시에 개봉한다. 사회적 시사점을 주는 영화부터 화려한 액션이 있는 영화까지 연말연시 벗이 되어 줄 한국 영화 기대작 BEST3를 알아본다.

 

유상우 PD  swmilk@inewspeople.co.kr

<저작권자 © 시사뉴스피플, 무단 전재 및 재배포 금지>

유상우 PD의 다른기사 보기
icon인기기사
기사 댓글 6
전체보기
 • 명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 2017-01-07 17:01:20

  명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
  명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
  명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
  명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R   삭제

  • 명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 2017-01-07 17:00:02

   명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
   명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
   명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
   명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R   삭제

   • 명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 2017-01-07 16:58:46

    명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
    명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
    명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
    명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R   삭제

    • 명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 2017-01-07 16:57:27

     명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
     명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
     명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
     명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R   삭제

     • 명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 2017-01-07 16:56:13

      명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
      명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
      명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
      명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R   삭제

      • 명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 2017-01-07 16:54:56

       명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
       명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
       명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R
       명성교회 (김삼환) MSCH.OR.KR 예수님 믿으세요 M S C H . O R . K R   삭제

       Back to Top